Menu
NL / Nederlands
Contact

Koudebrugisolatie

Koudebruggen zijn delen waar de warmte sneller naar buiten wordt getransporteerd dan door de andere gebouwdelen. Koudebruggen dienen niet alleen om energetische redenen, maar ook vanwege hygiëne en gezondheid te worden vermeden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geometrische koudebruggen (bijv. gebouwhoeken, uitstekende balkons, lateien) en constructieve koudebruggen (bepaald door het materiaal, bijv. latei van gewapend beton in bakstenen muur).

JACKODUR Gefiniert met gewafeld oppervlak is uitstekend geschikt als koudebrugisolatie voor betonnen gebouwdelen. Het structuur oppervlak biedt een zeer goede hechtkracht (≥ 0,2 N/mm²), waarmee een krachtgesloten verbinding met het beton tot stand wordt gebracht.

Vóór het betonstorten kunnen de JACKODUR Gefiniert thermische isolatieplaten dicht tegen elkaar en in verband tegen de bekistingsplaat worden gelegd.

Bij gebruik van de JACKODUR Gefiniert geëxtrudeerde isolatieplaten aan bijv. de onderzijde van een vloer wordt een extra bevestiging met ankers aanbevolen. Hiervoor kunnen normale kunststof spijkers met een kopdiameter van ≥ 30 mm en een verankeringsdiepte in het beton van ≥ 50 mm worden gebruikt.

Voor het bepleisteren van de aangestorte thermische isolatie met gewafeld oppervlak zijn drie verschillende varianten mogelijk volgens het ‘informatieblad voor het inbouwen en bepleisteren van platen van geëxtrudeerd polystyreenhardschuim met ruw of gewafeld oppervlak als koudebrugisolatie’.

  • Beeld 1 / 3
  • Beeld 2 / 3
  • Beeld 3 / 3: 02-006-JACKODUR-insulation for concrete formwork