Menu
NL / Nederlands
Contact

Kwaliteit

Het is voor ons van groot belang ...

... om de kwaliteit van onze producten en diensten permanent te meten en aan de eisen aan te passen. Tot de kwaliteitsbewaking van JACKON Insulation behoren dan ook de zelfcontrole en een externe controle.

De zelfcontrole voor JACKODUR producten wordt uitgevoerd in overeenstemming met de eisen van EN 13164 en EN 13172 en de desbetreffende toelatingen, bijv. in Duitsland, Frankrijk, UK, België en Nederland. Voor de JACKOBOARD producten zijn de eisen aan de zelfcontrole beschreven in de 'Allgemeine Bauaufsichtliche Zulassung' en andere nationale toelatingen.
Binnen het kader van de externe controle worden de zelfcontrole, de productieprocessen en de producten regelmatig gecontroleerd door externe instellingen zoals bijv. MPA Dortmund, MPA Leipzig, LNE Parijs, Seco Brussel of IKOBKB Utrecht.

Onze vestigingen zijn gecertificeerd volgens:

  • ISO 9.001 (kwaliteitsmanagement)
  • ISO 14.001 (milieumanagement)
  • ISO 50.001 (energiemanagement)